Samtalevejen – Seksualvejleder

 

 

Jeg afsluttede uddannelsen til seksualvejleder november 2022
Herudover er jeg uddannet coach og eksistentiel psykoterapeut i 2014.
Jeg finder det vigtigt at se det hele menneske.

Udover en samtale om nærvær, intimitet, seksualitet og kærlighed, har jeg også fokus på speciel områder.

Jeg tilbyder kurser og oplæg for både borgere, pårørende og personalegrupper.                                          Jeg tilpasser oplægget, så det passer til modtagernes forståelsesniveau.

Jeg har fokus på mennesker med nedsat kognitiv og fysisk funktion, og den større risici de har for manglende sanseoplevelser og på den baggrund udvise udadreagerende adfærd.

Mange ældre oplever tab af kærlighed og nærhed, når ægtefælle dør eller bliver ramt af fysisk eller psykisk sygdom, også her er der behov for oplysning og samtale.

Så fagpersoner, bosteder og lign kan booke mig til feks

-Planlægge og gennemføre seksualfaglige kurser for fagpersoner. Det kan være temadage eller kursusforløb. indenfor de fleste fag er der en del personlig hygiejne og det kan falde vanskeligt at udføre, hvis der er egne grænser og egenforståelse, der ikke er opdaget.

-Supervisere fagpersoner i arbejdet med seksualitetEn fagperson er måske blevet opmærksom på, at en borger har brug for hjælp vedrørende seksualitet, men ved ikke, hvordan han/hun skal håndtere den konkrete situation. Her kan der være behov for hjælp og supervision fra en seksualvejleder. 

 -Holde foredrag/temadage for forskellige målgrupper om seksualitet. Det kan være oplæg for en gruppe af fx pårørende om seksualitet i forskellige livsfaser, muligheder for hjælp og støtte, de retlige rammer etc. 

-Indgå̊ i konkrete forløb til støtte for fagpersoner i forhold til bestemte borgereDet kan være viden om seksuelle hjælpemidler og undervise i brugen af disse. Seksualvejledere kan vejlede om hjælp til onani, samleje m.v. 

-Yde direkte hjælp (såvel individuelt som til par). Den direkte hjælp kan fx være vejledning i onani og i seksuelle og samværsmæssige ‘færdselsregler’, bistand til gennemførelse af et samleje, vejledning og støtte i forhold til seksuelle hjælpemidler m.v. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *