Samtalevejen – Gruppeterapi

Vil du høre mere om gruppeforløb,

kan du kontakte mig

Gruppeterapi

Gruppeforløb er for dig , der oplever udfordringer i forhold til at finde mening med dit liv. Det kan være i forhold til uddannelse og job, i forhold til familie og venner og alle andre steder, hvor det påvirker dagligdagen. Emner, som sorg og krise,  kan være svære at få sat ord på.

Gruppen henvender sig til dig, der har lyst til at arbejde med dig selv i en støttende og udviklende gruppe sammen med andre, der har de samme udfordringer som du har.

I forløbet arbejder vi med at finde ind til og få klarlagt hvilken retning, du ønsker at gå i dit liv. Arbejdet foregår via skift mellem erfaringsudveksling, arbejde i gruppen og individuelt, personligt arbejde.

Er du interesseret i at deltage i en gruppe, skal du i første omgang kontakte Anita (Tlf. 22 22 22 69)  Når du ringer, tager vi en snak omkring det at deltage i forløbet, om hvad du kan forvente og om vores forventninger, så aftaler vi en tid til en samtale.

Vi starter hver gang med en runde, hvor hver enkelt deltager kan fortælle, hvordan de har det, og hvad der fylder lige i øjeblikket, og der er mulighed for at arbejde med og sparre omkring udfordringerne. Efter en kort pause vil vi gå til dagens tema og arbejde med det resten af aftenen.

Jeg forventer at du deltager hver gang. Skulle det ske, at du bliver forhindret, vil jeg gerne have besked hurtigst muligt.

Hvad er gruppeterapi?

Gruppeterapi er baseret på viden om, at det at samle en gruppe af mennesker, typisk 4-8 personer, der alle oplever lignende udfordringer, vil der opstå en positiv effekt, som betyder at hver deltager vil opnå indsigter og forståelse for sig selv og sine udfordringer, som deltageren kan tage med ud og bruge i sin hverdag.

Hjælper gruppeterapi?

Terapi i grupper har været brugt i over 40 år med stor succes. Terapiformen kan bruges som selvstændig terapi, i kombination med individuel terapi og som supplement til andre former for forløb. Videnskabelige studier har vist, at gruppeterapi har god effekt, og at den virker lige så godt som individuel terapi.

Hvorfor gruppeterapi?

En gruppe er et velegnet sted at arbejde med sig selv og sine udfordringer. I grupper oplever vi, at vores samspil med andre træder tydeligt frem, hvilket kan hjælpe os med at blive tydeligere på os selv, og vi oplever, at vi kan øve os på andre tilgange og reaktioner end vi plejer at bruge. En terapigruppe er et trygt sted, hvor der netop gives plads til at afprøve og undersøge.

I en gruppe vil der desuden være mulighed for at spejle sig i de andre deltager, på både deres udfordringer og deres positive side. Du vil lære dig selv bedre at kende, og udvikle dig gennem de oplevelser og erfaringer, du får i gruppen. Du vil opleve at kunne genkende dig selv i de andre deltagere, du vil møde anerkendelse og du vil opleve, at det at dele dine udfordringer med andre betyder, at du ikke længere føler dig alene med det.

Udfordringer omkring gruppeterapi.

Inden man starter i en gruppe kan man blive nervøs for at udstille sig selv og sine udfordringer overfor en flok fremmede mennesker. Det er i den sammenhæng vigtigt at huske, at selvom gruppen starter som en flok fremmede, går der ikke lang tid, inden der er knyttet bånd, og vi starter naturligvis ud stille og roligt, således alle kan føle sig trygge.

Mange oplever desuden, at der kan være en frygt for om man passer ind i gruppen, og om man kan sammen med de andre. Er dette tilfældet for dig, så tag en snak med terapeuten om det, så jeg kan støtte dig i gruppen.

Hvordan får man mest ud af gruppeterapi?

For, at du får mest muligt ud af forløbet, er det vigtigt, at du deltager helhjertet i det, der foregår. Jo mere du deltager, jo mere får du ud af forløbet. Det er vigtigt at huske, at vi alle har 100 % ansvar for gruppen.

Når det ikke er dig, der har ordet, kan det være gavnligt at lægge mærke til, hvad der sker i dig, når de andre taler.

Det er vigtigt, at du er åben og ærlig, og at du anerkender, at de andre ikke nødvendigvis har samme mål og samme vej som du, selvom jeres udfordringer ligner hinanden.

Gruppen er et sted, hvor du kan afprøve nye måder at være på, tænke på og reagere på. Det er et sted, hvor det er vigtigt, at du sætter ord på de tanker og følelser, der dukker op, så du kan få respons fra andre på det, du oplever.

For at sikre, at alle får det optimale ud af forløbet, har jeg sat nogle grupperegler, som du forpligter dig til at følge, hvis du vælger at deltage i forløbet:

Vi har tavshedspligt:

Alle deltagere samt terapeuten er indforstået med, at der er tavshedspligt omkring alt, hvad der bliver sagt i gruppen. Skulle du have behov for at tale med din familie, kæreste eller en ven om noget, der er sket i gruppen, er det vigtigt, at du gør det på en ’anonymiseret’ måde, det vil sige uden at nævne navne og andre kendetegn, så man ikke ud fra det, du fortæller, kan identificere personerne i gruppen.

Dette er den vigtigste regel i gruppen, da det er den måde jeg sikrer, at alle kan være trygge ved at dele tanker og følelser med de andre deltagere.

Oplever du noget, som du mener, kan være et brud på tavshedspligten, bedes du kontakte  terapeuten med det samme.

Vi møder til aftalt tid hver gang:

Af hensyn til dynamikken i gruppen er det vigtigt, at alle deltagere møder til alle fastsatte datoer. Skulle det mod forventning ske, at du bliver forhindret, vil jeg gerne have besked hurtigst muligt, så vi ikke sidder og venter og på den måde spilder tiden for gruppedeltagerne, der er mødt op.

Alkohol og rusmidler:

Møder du op påvirket af alkohol eller rusmidler, vil du blive sendt hjem igen.

Terapeutens rolle i gruppen.

Terapeutens rolle er at være med til at skabe en gruppe, hvor alle kan være ærlige og åbne. Jeg vil støtte jer i samtalerne om de emner I finder vigtige, og som I ønsker at arbejde med i gruppen. Jeg hjælper jer med at forholde jer til hinanden, og det der sker i gruppen, og sørger for, at alle får tid til at holde fokus på det, I gerne vil arbejde med i forløbet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *